04.12.2013 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου για το ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα


Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», προϋπολογισμού 11.000 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του Αναδόχου παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007), ΦΠΑ κ.λπ.], όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής.   

Κριτήριο κατακύρωσης της έρευνας αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη