15.10.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου


Το ΚΕΘΕΑ Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε την προκήρυξη