03.12.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και κουφωμάτων στην Αθήνα και στον Ελαιώνα Θηβών


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και κουφωμάτων σε χώρο του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στην Αθήνα και στο Μεταβατικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχικής Απεξάρτησης στις Γυναικείες Φυλακές του Ελεώνα Θηβών προϋπολογισμού 8.500,00 ευρώ» (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Αναδόχου).

Δείτε την προκήρυξη