04.06.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας πόρτας ασφαλείας στο ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ


Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας πόρτας ασφαλείας σύμφωνα με τους γενικούς όρους της παρούσας, τις τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομική προσφορά, παράρτημα Α, καθώς και για την απεγκατάσταση της υπάρχουσας πόρτας. 

Δείτε την προκήρυξη