19.09.2013 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού οδοντιατρείου στη Θεσσαλονίκη


Έρευνα Αγοράς, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές «για την προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επί της οδού Πίνδου 4 Θεσσαλονίκης συνολικού Προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ,  με  ΦΠΑ (συμπεριλαμβ. όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Δείτε τους όρους συμμετοχής και το παράρτημα με τις προδιαγραφές.