27.08.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας του ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ»


Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για τις ανάγκες της παραγωγικής μονάδας του ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», προϋπολογισμού 10.975.60 (χωρίς Φ.Π.Α), 13.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των πάσης φύσεων φόρων, δαπανών και εξόδων το αναδόχου.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.