18.11.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φιλιέρας


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ 2816/2014, 
το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές προσφορές για την προμήθεια φιλιέρας (μηχανής επεξεργασίας πηλού). 

Δείτε εδώ την προκήρυξη