10.11.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με πίνακα χειροκίνητου/αυτομάτου λειτουργίας και ηχομονωτικό κάλυμμα στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα


Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ με έδρα την Καλαμάτα διενεργεί έρευνα αγοράς με γραπτές  προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην Καλαμάτα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Δείτε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη και τα συνημμένα αυτής.