03.06.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση 68 σαρωτών εγγράφων


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία εξήντα οκτώ (68) σαρωτών εγγράφων για όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Δείτε τους όρους συμμετοχής