28.01.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού, εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού, δωρεάν συντήρηση για 2 χρόνια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα


Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί έρευνα αγοράς για την «Προμήθεια, αποξήλωση υπάρχοντος εξοπλισμού, εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού, δωρεάν συντήρηση για 2 χρόνια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ψηφιακού  τηλεφωνικού κέντρου για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα», προϋπολογισμού  11.000 €  [Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007), ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος (άρθρο64 Ν.4172/2013) κ.λπ.], όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους.   

Δείτε την προκήρυξη.