25.04.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αμπουλών νερού


To ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια αμπουλών νερού (water for injection) 5ml ποσότητας 72.000 τεμαχίων, για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην Αθήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού 13.680,00€ πλέον ΦΠΑ (14.500,80€ με ΦΠΑ) και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.

Διαβάστε τους όρους της διακήρυξης