17.07.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την περιοδική συντήρηση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού στη Σαλαμίνα


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές «για την περιοδική συντήρηση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού SBR για 2 έτη στα Σελήνια Σαλαμίνας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ », προϋπολογισμού 14.500,00 € ευρώ,  (συμπεριλαμβανομένων IKA και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, κρατήσεις  έργων υπέρ τρίτων, καθώς και παντός φόρου και ΦΠΑ). Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής  θα υπάρχει παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007).

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε τους όρους συμμετοχής