01.06.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου(Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95, τον Ν.4281/2014 όπως ισχύει) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ : ΕΞ-2016/12

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του στις διευθύνσεις, 2ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Πηνειού 10 και Κύπρου 103 στη Λάρισα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης