26.01.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΚΙΒ/2015/5  στις 09/12/15

Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ  διενεργεί έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης