07.06.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και υπηρεσιών αναβάθμισης Windows και Office σε 9 μηχανήματα Η/Υ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95, τον Ν.4281/2014 όπως ΙΣΧΥΕΙ) και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΠΙΛ-2016/2 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή των υπηρεσιών «Ετήσιας τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και υπηρεσιών αναβάθμισης Windows και Office σε (9) μηχανήματα Η/Υ», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του στις διευθύνσεις, Μεταμορφώσεως 27 στον Βόλο και Προύσσης & Μυριοφύτου στη Νέα Ιωνία Βόλου, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, & των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η.