08.06.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ιατρός εργασίας) στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ στην Αττική


Όροι συμμετοχής σε έρευνα αγοράς για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, καθώς και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογιζόμενης διετούς δαπάνης 14.000 € προ ΦΠΑ (17.220,00 € με ΦΠΑ), ήτοι 8.610,00 € ετησίως, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης