26.01.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για την παροχή εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. 4130/ 3.12.2014
Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ για ένα (1) έτος», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του στις διευθύνσεις, Μεταμορφώσεως 27 στο Βόλο & Προύσσης και Μυριοφύτου στη Νέα Ιωνία Βόλου, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης και τα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η.