04.08.2014 | Προμήθειες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


To KEΘΕΑ διενεργεί ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την «Επιλογή Αναδόχου ταχυμεταφοράς για μεταφορά επιστολών – δεμάτων για τις ανάγκες όλων των μονάδων του σε όλη την Ελλάδα για ένα έτος». Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη και τα παραρτήματά της εδώ.