30.12.2014 | Προμήθειες

Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για τον Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων φορολογικού έτους 2014 από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο


To KEΘΕΑ διενεργεί Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για τον «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων φορολογικού έτους 2014 από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό Γραφείο», συνολικού προϋπολογισμού 14.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ). Δείτε εδώ την προκήρυξη, καθώς και  τα παραρτήματά της.