07.05.2014 | Προμήθειες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) διενεργεί   

Έρευνα Αγοράς,  με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών – εκτέλεση εργασιών και προμήθεια υλικών  για το κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών επί της οδού Σορβόλου 24, Μετς, Αθήνα», προϋπολογισμού 14.174,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Δείτε αναλυτικά: 

Όροι συμμετοχής
Τεχνική περιγραφή
Προϋπολογισμός
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Τιμολόγιο μελέτης
Σχέδιο 1
Σχέδιο 2
Σχέδιο σύμβασης