16.06.2014 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και λοιπών συστημάτων ψύξης-θέρμανσης των εγκαταστάσεων ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα


Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ διενεργεί έρευνα αγοράς με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων», που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του στις διευθύνσεις, 2ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Πηνειού 10 & Κύπρου 103 στη Λάρισα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ