21.03.2016 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για τη προμήθεια υαλοπινάκων, μηχανισμών κουφωμάτων και βερνικιών


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) διενεργεί έρευνα αγοράς για την ανάδειξη Αναδόχου για τη προμήθεια υαλοπινάκων, μηχανισμών κουφωμάτων και βερνικιών (Β υλών) για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», συνολικού προϋπολογισμού 13.400,00€ άνευ Φ.Π.Α (16.482,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου), όπως αναλύονται σε:

Ομάδα Α΄, Μηχανισμοί κουφωμάτων, προϋπολογισμού 9.000,00 ( προ ΦΠΑ) ή 11.070,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου),

Ομάδα Β΄, Υαλοπίνακες, προϋπολογισμού 2.400,00 ( προ ΦΠΑ) ή 2.952,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου) και

Ομάδα Γ΄, Χρώματα κουφωμάτων, προϋπολογισμού 2.000,00 ( προ ΦΠΑ) ή 2.460,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου).

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης