22.01.2015 | Προμήθειες

Έρευνα αγοράς για τη δημοσιοποίηση του έργου των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ


Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τη «Δημοσιοποίηση του έργου των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ, που λειτουργούν στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα, σύμφωνα με τα τεύχη αναλυτικής περιγραφής φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)» με κωδικό αριθμό:375946 (Δράση Δ)», 

είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 11:00. 

Δείτε τους όρους της προκήρυξης