Έρχονται νέες μονάδες ΚΕΘΕΑ σε 4 περιφέρειες


Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η προετοιμασία και αρχίζει η λειτουργία των νέων μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμάτα, τη Λαμία και το Ναύπλιο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Σε όλες τις παραπάνω πόλεις δημιουργούνται Πολυδύναμα Κέντρα για την υποστήριξη, σε εξωτερική βάση, ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια ή το διαδίκτυο/gaming. Tα Κέντρα θα υποστηρίζουν επίσης συγγενείς και σημαντικούς άλλους.

Στην Αλεξανδρούπολη, τη Λαμία και το Ναύπλιο τίθενται επίσης σε λειτουργία Κινητές Μονάδες που θα δραστηριοποιούνται κυρίως σε περιοχές εκτός αστικού ιστού, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε βοήθεια για ανθρώπους με διάφορες μορφές εξάρτησης.

Συγχρόνως, επέκτασή της χρηματοδότησής τους από τις οικείες Περιφέρειες έλαβαν οι 4 πρώτες μονάδες που έθεσε σε λειτουργία το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στη Δυτική Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Πρόκειται για το Πολυδύναμο Κέντρο και το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης στον Πύργο, τα οποία θα λειτουργούν μέχρι τις 30.09.2023, καθώς και για το Πολυδύναμο Κέντρο και την Κινητή Μονάδα στη Ρόδο, η χρηματοδότηση των οποίων θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2023.

Για την κάλυψη των νέων αναγκών το ΚΕΘΕΑ θα υλοποιήσει συνολικά 34 πράξεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι 33 από αυτές έχουν ήδη λάβει απόφαση ένταξης.