Οι επιτυχόντες του Μεταβατικού σχολείου του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ


Το σχολικό έτος 2010 – 2011 έδωσαν προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις δεκατρείς (13) μαθητές μας, ενώ επτά (7) μαθητές ήταν απόφοιτοι λυκείου και έδωσαν μόνο πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι μαθητές μας ήταν από τα προγράμματα: ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ καθώς και από το πρόγραμμα εφήβων Ατραπός του ΟΚΑΝΑ, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καθώς και το 18ΑΝΩ.

Όλοι οι μαθητές μας πέτυχαν στις εξετάσεις που έδωσαν, προαγωγικές ή απολυτήριες (ποσοστό επιτυχίας 100%).

Τέσσερις (4) εισήχθησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές:

Θανάσης Μ. (ΣΤΡΟΦΗ) – Κοινωνιολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Κατερίνα Μ. (ΣΤΡΟΦΗ) – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
Ζωή Θ. (18ΑΝΩ) – Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής – (ΑΕΙ Πελοποννήσου)
Κώστας Μ. (ΔΙΑΒΑΣΗ) – Γραφικών Τεχνών (ΤΕΙ Αθήνας)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κώστας Μ. φοίτησε στο Μεταβατικό Σχολείο μόνο το τελευταίο τρίμηνο, ενώ η Ζωή Θ. το τελευταίο πεντάμηνο.