Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις εξαρτήσεις


Το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ροδόπης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει το Φεβρουάριο επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς της 5ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Ροδόπης.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων συναντήσεων, που θα γίνουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής, θα συζητηθούν θέματα με βάση τους παρακάτω άξονες:

• Εξαρτήσεις αίτια μορφές προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου

• Άλλες μορφές εξάρτησης ηλεκτρονική εξάρτηση (διαδίκτυο), τζόγος

• Τα όρια ως μέσο ενίσχυσης ανάπτυξης του παιδιού 

• Η στάση των εκπαιδευτικών αποδοχή – ενθάρρυνση – καθοδήγηση

Η συνεργασία ξεκινά μετά από σχετικά αιτήματα των εκπαιδευτικών.