17.05.2018 | Προσλήψεις

Επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη στην τηλεφωνική γραμμή 1114 για τα τυχερά παιχνίδια


Το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει ότι, μετά και τη διενέργεια της συνέντευξης από πενταμελή Επιτροπή, καταχωρίζονται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) την Πέμπτη 17.5.2018, οι επιλεγέντες/επιλαχόντες για πρόσληψη.   
Δείτε εδώ τους αναλυτικούς πίνακες.