ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο Διαδίκτυο


Ολοκληρώθηκε και είναι πλέον «στον αέρα» ο ιστότοπος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, την οποία συντονίζει το ΚΕΘΕΑ. Στόχος της σύμπραξης  είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας απεξαρτημένων ατόμων, κυρίως μέσα από την ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας. Η προσπάθεια έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει, καθώς μέσα στο Μάρτιο ιδρύθηκε η πρώτη επιχείρηση από ωφελούμενο της σύμπραξης. 

Στον ιστότοπο του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες και το υλικό που αφορούν τις δράσεις της σύμπραξη και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες, δυσκολίες και ευκαιρίες ενσωμάτωσης των απεξαρτημένων στην αγορά εργασίας και στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Η ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι μια καινοτόμος συνεργασίας ανάμεσα στο χώρο της απεξάρτησης και το χώρο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας στη οποία, εκτός από το ΚΕΘΕΑ, ενώνουν τις δυνάμεις τους,  το 18 ΑΝΩ, ο ΟΚΑΝΑ, η ΓΣΕΕ  (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής), η ΓΣΕΒΕΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) και η ΕΣΕΕ (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών).

Η σύμπραξη έχει συσταθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Δείτε το σποτ του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ