Επεκτείνεται το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στην Ήπειρο


Περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναμένεται να προσφέρει το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στα Ιωάννινα τα επόμενα χρόνια, χάρη στην απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου  να υποστηρίξει την ανάπτυξή του μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ δημιουργήθηκε το 2007 σε μια περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε δομές υποστήριξης για την αντιμετώπιση των εξαρτημένων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα και σήμερα διαθέτει:  Συμβουλευτικό Κέντρο, Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης, Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης με Ξενώνα και βραδινή Θεραπευτική Κοινότητα για εργαζόμενους χρήστες και φοιτητές. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα έχει προσφέρει υπηρεσίες σε 360 χρήστες και 700 μέλη οικογενειών
Η τοπική κοινωνία, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, των ΜΜΕ αλλά και των πολιτών, έχει αγκαλιάσει τη δράση του προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι  παρά την οικονομική κρίση, το πρόγραμμα εξασφάλισε μέσα στο 2011 δωρεές ύψους 87.000€, τα οποία κάλυψαν τα 2/3 περίπου των λειτουργικών του εξόδων για το έτος.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής του, το πρόγραμμα απεξάρτησης θα επεκτείνει τις υπηρεσίες του σε Πρέβεζα, Άρτα και Ηγουμενίτσα με κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής από την Περιφέρεια ή τους Δήμους. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης με τη δημιουργία ιστοσελίδας και τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, αλλά και η επιστημονική διερεύνηση και καταγραφή της κατάστασης σε σχέση με τη χρήση ουσιών και τις αντιλήψεις του ευρέος κοινού γύρω από το θέμα στην ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου.