03.09.2014 | Προμήθειες

Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αμπουλών νερού και συριγγών


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια «Αμπούλων νερού (water for injection) 5ml ποσότητας 150.000 τεμαχίων (α΄ είδος) και συριγγών 150.000 τεμαχίων (β΄είδος) (εφεξής α΄και β΄ είδος ως σύνολο προμήθειας) για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συριγγών που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», συνολικoύ προϋπολογισμού δαπάνης για το σύνολο της προμήθειας με ΦΠΑ: ΕΥΡΩ 48.803,00€, εκ των οποίων 30.353,00 € αντιστοιχεί στις αμπούλες νερού και 18.450,00 € στις σύριγγες [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007), ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013 και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο].

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας είναι ένα (1) έτος.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι  19 Σεπτεμβρίου του 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, β΄όροφος , ΤΚ 10437.

Δείτε εδώ την προκήρυξη