Επαναλειτουργούν τα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ


Επαναλειτούργησαν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων με διπλή διάγνωση. Πρόκειται για τα 7 Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2013 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και έκλεισαν με τη λήξη του δύο χρόνια αργότερα.

Τα καινοτόμα αυτά Κέντρα, που ήρθαν να καλύψουν ένα μεγάλο κενό  υπηρεσιών στη χώρα μας, πήραν παράταση της λειτουργίας τους για 8 μήνες και άνοιξαν πάλι τις πόρτες τους στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν συγχρόνως κάποια μορφής εξάρτηση και ψυχιατρική διαταραχή καθώς και στις οικογένειές τους. Η δίχρονη λειτουργία τους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Γιάννενα, Καλαμάτα και Μυτιλήνη, ανέδειξε την άμεση ανάγκη για τη μόνιμη και σταθερή υποστήριξη των ατόμων με διπλή διάγνωση.

Η προσέγγιση των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ είναι ολιστική και περιλαμβάνει υπηρεσίες τόσο ψυχιατρικής φροντίδας όσο και απεξάρτησης, οι οποίες προσφέρονται συγχρόνως από την ίδια διεπιστημονική ομάδα σε μια ενιαία χωροταξικά μονάδα. Τα Κέντρα  επεδίωξαν παράλληλα και κατάφεραν να δημιουργήσουν ευρέα κατά τόπους δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών με φορείς υγείας και θεραπείας. Η καλή λειτουργία των δικτύων αυτών συνέβαλε σημαντικά στη ορθή παραπομπή των ατόμων με διπλή διάγνωση στην καταλληλότερη κάθε φορά δομή, αποφεύγοντας έτσι το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας» και της διαιώνισης των προβλημάτων τους.

Πριν εκπνεύσει η 8μηνη παράταση της λειτουργίας τους είναι αναγκαίο και επείγον να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους, με την ένταξή τους στο σταθερό δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, ώστε να μην βρεθούν εκ νέου στο δρόμο οι άνθρωποι που λαμβάνουν υπηρεσίες.