Ενημερωτική δράση από το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ


Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ στο Ναύπλιο και ο Σύλλογος Οικογένειας, διοργανώνουν την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, 11:00-14:00 δράση ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας.

“Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό και πολυσυλλεκτικό σύστημα ιδεών, συναισθημάτων και συμπεριφορών, που λειτουργεί καταλυτικά στην πορεία ανάπτυξης και καθορισμού της προσωπικότητας του ατόμου.

Αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί θα μάθει να αγαπάει, να σέβεται, να συνεργάζεται, να κρίνει, να χάνει, να επιλέγει, να ψάχνει, να επικοινωνεί.

Το ΚΕΘΕΑ έχοντας κατανοήσει το σημαντικό ρόλο της οικογένειας θεωρεί ότι η παροχή υπηρεσιών οικογενειακής συμβουλευτικής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δομής των θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησής του.
Η συμμετοχή της οικογένειας ως μέρος του κοινωνικού δικτύου του εξαρτημένου είναι καθοριστική για την κινητοποίηση, την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη του ατόμου, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας”.