Ενημέρωση για το AIDS


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS την 1/12, η ομάδα street work του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ θα πραγματοποιήσει βραδινές και ημερήσιες παρεμβάσεις σε πιάτσες χρήσης ουσιών και πορνείας σε κεντρικά σημεία της Αθήνας (Λ. Συγγρού, Λ. Αθηνών, Ιερά Οδός). Με παρουσία γιατρού θα ενημερώνει γύρω από το AIDS, θα μοιράζει ενημερωτικό υλικό, προφυλακτικά και θα κάνει παραπομπές για εξετάσεις.