Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για ασφαλή σχολεία


Φρεσκοτυπωμένο από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, είναι πλέον διαθέσιμο και το δεύτερο μέρος του Οδηγού για ασφαλή σχολεία, του εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργήσει το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ.

Ο Οδηγός προτείνει ένα μακροχρόνιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης, βασισμένο στην πολύχρονη πείρα του Δικτύου από τη δουλειά του στις σχολικές κοινότητες και τη διεθνή βιβλιογραφία. Στόχος του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός σχολείου που προάγει την ψυχοκοινωνική υγεία και αντιμετωπίζει τα θέματα που ανακύπτουν στους κόλπους του με τρόπο θετικό και αξιοποιήσιμο για όλη τη σχολική κοινότητα. Μέσα από το πρόγραμμα το σχολείο μπορεί να ενισχυθεί στον ρόλο του και να συμβάλει στην πρόληψη της χρήσης ουσιών, του εθισμού στο διαδίκτυο, της παραπτωματικότητας, της βίας και άλλων μη λειτουργικών ή βλαπτικών μορφών συμπεριφοράς.

Το πρώτο τεύχος του Οδηγού, που κυκλοφόρησε το 2017 με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, αναλύει τις θεωρητικές αρχές που προάγουν το ασφαλές σχολείο. Τα 4 νέα τεύχη είναι αφιερωμένα στους προτεινόμενους κύκλους βιωματικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς, γονείς ή κηδεμόνες και μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για Ασφαλή Σχολεία μπορεί να εφαρμοστεί από εξειδικευμένα στελέχη πρόληψης, ενώ ενότητες του προγράμματος μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης και από εκπαιδευτικούς, ύστερα από σχετική θεωρητική και βιωματική τους εκπαίδευση. Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν από το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, το οποίο επίσης διαθέτει δωρεάν τα τεύχη του Οδηγού σε όσους την ολοκληρώσουν.

Το σύνολο του υλικού έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για εφαρμογή στις σχολικές τάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Πρωτογενούς Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα, τηλ.: 210 9212961, info@prevention.gr