Ένας χρόνος προσφοράς από το Πολυδύναμο Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ


Έναν χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει το Πολυδύναμο Κέντρο Β. Αιγαίου με έδρα τη Χίο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ. Στο διάστημα αυτό η νέα μονάδα υποστήριξε πάνω από 50 άτομα που αντιμετωπίζουν, προσωπικά ή στο στενό τους περιβάλλον, πρόβλημα με τα ναρκωτικά ή τις νόμιμες εξαρτήσεις (αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο/gaming). Προσέλκυσε επίσης περισσότερα από 500 άτομα στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε στην τοπική κοινωνία.

Η μονάδα ανταποκρίθηκε με ευελιξία στους περιορισμούς της πανδημίας, αξιοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε να προσφέρει με ασφάλεια τις υπηρεσίες της.

Κατά το πρώτο αυτό έτος λειτουργίας της μονάδας έμφαση δόθηκε επίσης στη δικτύωση και συνεργασία  με διάφορες υπηρεσίες και δομές κοινωνικής και ψυχικής υγείας της Χίου, με στόχο την πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη του πληθυσμού του νησιού.

Στον τομέα της συμβουλευτικής και θεραπείας για τις εξαρτήσεις η μονάδα προσέφερε υπηρεσίες:

  • εκτίμησης αναγκών και αξιολόγησης των ατόμων για τον θεραπευτικό σχεδιασμό
  • κινητοποίησης και προετοιμασίας τους για ένταξη στην κύρια φάση θεραπείας
  • πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες των εξαρτημένων ατόμων
  • μείωσης της συνδεόμενης με τη χρήσης/εξάρτησης βλάβης
  • παραπομπών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.ά.

Στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η μονάδα υλοποίησε δράσεις στην τοπική κοινωνία, όπως ενημερωτικές παρεμβάσεις σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλες οι υπηρεσίες του Πολυδύναμου Κέντρου προσφέρονται δωρεάν, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις. Για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες δεν χορηγούνται υποκατάστατα. Εφαρμόζεται ψυχοκοινωνική προσέγγιση και υποστηρίζονται ολοκληρωμένα οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από βοήθεια και οι οικογένειές τους.

Το Πολυδύναμο Κέντρο  εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Β. Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Με τη λειτουργία του υποστηρίζει και συμπληρώνει το έργο του Συμβουλευτικού Κέντρου του ΚΕΘΕΑ στη Χίο, που λειτουργεί στο νησί από το Νοέμβριο του 2017.

 

Στοιχεία επικοινωνίας της μονάδας:

Πολυδύναμο Κέντρο Β. Αιγαίου με Έδρα τη Χίο

Διεύθυνση: Κοντογιάννη 8

Τηλ.: 2271042507

Δευτέρα-Παρασκευή 08:00 – 16:00