Ένας χρόνος για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (ΕΣΠΑ 2014-2020)


Έναν χρόνο λειτουργίας έχει συμπληρώσει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με στόχο να ενισχύσει τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης των μελών του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ σε μια δύσκολη περίοδο. Κατά τον πρώτο αυτόν χρόνο λειτουργίας του το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε με ευελιξία στους περιορισμούς και τις προκλήσεις  της πανδημίας, αξιοποιώντας κάθε τρόπο επικοινωνίας, ώστε να προσφέρει με ασφάλεια τις υπηρεσίες του.

Χάρη στο νέο πρόγραμμα, τα μέλη των μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, τόσο στο κατάστημα κράτησης Διαβατών όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συστηματικά:

-Σχολικές τάξεις δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με στόχο την απόκτηση τίτλων σπουδών (αξιοποίηση της νομοθεσίας περί κατ’ ιδίαν διδαχθέντων)
-Τάξη θεάτρου, κινηματογράφου και λογοτεχνίας
-Μαθήματα υποστήριξης φοιτητών
-Μαθήματα ελληνομάθειας με στόχο την απόκτηση πιστοποιητικού  γλωσσομάθειας
-Συναντήσεις και σεμινάριά εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής

Στα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ δόθηκε η ευκαιρία να λάβουν:

-υποστήριξη και καθοδήγηση σε ζητήματα οικονομικής φύσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας
-εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική
και να παρακολουθήσουν τάξεις Πληροφορικής και Προγραμματισμού.

Συνολικά ο αριθμός των αποδεκτών του προγράμματος ήταν 97 άτομα (91,7% άνδρες και 8,3% γυναίκες).

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Στοιχεία επικοινωνίας:
2310 221382, 2310 723110
entaxis@kethea-ithaki.gr