Έναρξη λειτουργίας Πολυδύναμου Κέντρου στην Κέρκυρα


H Kέρκυρα προστέθηκε πρόσφατα στις πόλεις όπου λειτουργούν Πολυδύναμα Κέντρα του ΚΕΘΕΑ για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η νέα Μονάδα διευρύνει την πρόσβαση των κατοίκων της Κέρκυρας σε θεραπευτική βοήθεια για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο/gaming, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής.

Το Πολυδύναμο Κέντρο, στελεχωμένο από διεπιστημονική ομάδα προσωπικού, προσφέρει υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης, πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης για την αντιμετώπιση των παραπάνω εξαρτήσεων. Απευθύνεται τόσο σε όσους αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε μέλη του στενού τους περιβάλλοντος. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο.

Η Μονάδα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 7 (απέναντι από την κλινική Μάστορα), τηλ: 26610 22273, email:info@kethea-epirou.gr