Εμψυχωτής Κοινότητας: Online εκπαίδευση για 70 εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ


Ξεκινά από τη Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 70 στελέχη του ΚΕΘΕΑ με θέμα: «Εμψυχωτής Κοινότητας».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Τομέα Εκπαίδευσης  ΚΕΘΕΑ, με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο νέος αυτός κύκλος αποτελεί τη συνέχεια ενός επιτυχημένου διακρατικού προγράμματος ERASMUS+ (www.comanity-project.eu), το οποίο υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαίους εταίρους την περίοδο 2017-2019.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εμψύχωσης και ενδυνάμωσης των ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, για τους οποίους, πολλές φορές, οι υπηρεσίες και τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας δεν είναι προσιτά ή επαρκή.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 50 ωρών και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.