Εμψυχωτής Κοινότητας 3ος κύκλος – Πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης


Το ΚΕΘΕΑ ξεκινά τον 3ο κύκλο του προγράμματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Εμψυχωτής Κοινότητας» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Rioja (UNIR). Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται 50 θέσεις εκπαίδευσης για στελέχη του ΚΕΘΕΑ, ανεξαρτήτως θέσεως ή χρόνου εργασίας, καθώς και για όποιον άλλον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Ο 3ος κύκλος είναι το αποτέλεσμα του διετούς διακρατικού σχεδίου COMANITΥ, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το παραπάνω πανεπιστήμιο, το Arcola Research, το Δήμο της Perugia, τους οργανισμούς, Βorgorette, Docklands Outreach, LLP, Documenta και Μ2Ι. Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 ενότητες που καλύπτουν τρεις βασικούς τομείς δεξιοτήτων:
•             Συναισθηματική Νοημοσύνη
•             Εμψυχωτής κοινότητας
•             Ψηφιακές δεξιότητες
Με την ολοκλήρωση του online προγράμματος θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο link https://docs.google.com/forms/d/1hcNqtdpOUuCCzDCBgabV9JWO_ifnRjsc8HVPmTyZlhE/edit ως την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα α) στα στελέχη του ΚΕΘΕΑ και β) σε όσους εργάζονται στην περιφέρεια.
Όσοι επιλεγούν για συμμετοχή θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν και στις online διαδικτυακές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω WEBEX.
(Πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος: κ. Ματίνα Αλιφραγκή στο euprog@kethea.gr)