«Εμψυχωτής Κοινότητας» 2ος κύκλος – Πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης


Ξεκινά ο 2ος κύκλος του προγράμματος ασύγχρονης online εκπαίδευσης με τίτλο «Εμψυχωτής Κοινότητας» ο οποίος αποτελεί συνέχεια του διετούς διακρατικού προγράμματος COMANITΥ. Πενήντα (50) θέσεις εκπαίδευσης προκηρύσσονται απο το ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Rioja (UNIR), το Arcola Research, τον Δήμο της Perugia, τους οργανισμούς Βorgorette, Docklands Outreach, LLP, Documenta και Μ2Ι. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 ενότητες που καλύπτουν τρεις βασικούς τομείς δεξιοτήτων:

  • Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Εμψυχωτής κοινότητας
  • Ψηφιακές δεξιότητες

Απευθύνεται σε στελέχη του ΚΕΘΕΑ ανεξαρτήτως θέσης ή χρόνου εργασίας και σε όποιον άλλον εκτός ΚΕΘΕΑ ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει. Με την ολοκλήρωση του online προγράμματος θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ1 του ΚΕΘΕΑ.

Όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο link https://docs.google.com/forms/d/1hcNqtdpOUuCCzDCBgabV9JWO_ifnRjsc8HVPmTyZlhE/edit ως την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα α) στα στελέχη του ΚΕΘΕΑ και β) σε όσους εργάζονται στην περιφέρεια.

Όσοι επιλεγούν για συμμετοχή θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα έως τις 12 Σεπτεμβρίου του 2020 ενώ θα μπορούν να συμμετέχουν και στις online διαδικτυακές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω WEBEX.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα: κ. Ματίνα Αλιφραγκή στο euprog@kethea.gr