ΕΚΤΕΠΝ: Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τη Χρήση Ουσιών


Το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τη Χρήση Ουσιών (eΔΕΟς), η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και στη χώρα μας. Σκοπός της eΔΕΟς είναι η συλλογή επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση ουσιών αποκλειστικά σε άτομα που είναι πάνω από 18 ετών και έχουν δοκιμάσει/κάνει χρήση ουσιών τους τελευταίους 12 μήνες.

Η έρευνα είναι διαδικτυακή, έχει σχεδιαστεί από το EMCDDA και πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 36 χώρες. Το ελληνικό σκέλος της υλοποιείται και συντονίζεται από το ΕΚΤΕΠΝ.

Η έρευνα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου για τη συχνότητα και τους τρόπους χρήσης, την πρόσβαση στις ουσίες (τιμές, ποσότητα), κτλ. Είναι ανώνυμη, διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (GDPR, N.4624/2019) και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΠΙΨΥ.

Στο ερωτηματολόγιο δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τους συμμετέχοντες και δεν καταγράφεται
το ψηφιακό αποτύπωμά τους.

Πληροφορίες για την έρευνα μπορείτε να δείτε εδώ

Δείτε το link για το ερωτηματολόγιο