Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ηπατίτιδες Β, C και το HIV


Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης νέων ηλικίας 15-24 ετών για τις ηπατίτιδες Β και C και το HIV/AIDS που υλοποίησε το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος H-Cube το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2011 με στόχο την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με την πρόληψη των τριών ασθενειών.

Η εκστρατεία, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερωτικά περίπτερα, ιστοσελίδες και ΜΜΕ, έθετε στους νέους το ερώτημα «Εσύ τι ξέρεις για την ηπατίτιδα Β και C και το HIV/AIDS;». Οι νέοι κλήθηκαν να απαντήσουν εθελοντικά και ανώνυμα σε μια σειρά ερωτήσεις στο διαδίκτυο.Οι απαντήσεις 147 νέων έδειξαν ότι:

o    Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα μας από ΜΚΟ ή άλλους φορείς αφορούν κυρίως την πρόληψη του HIV/AIDS. Παρεμβάσεις για την πρόληψη της ηπατίτιδας Β και C είναι ελάχιστες ή δεν γίνονται καθόλου γνωστές στο ευρύ κοινό.

o    Δεν είναι ευρέως γνωστός ο τρόπος και οι κίνδυνοι μετάδοσης της ηπατίτιδας Β και C, σε αντίθεση με τον τρόπο μετάδοσης του HIV/AIDS.

o    Αρκετοί νέοι γνωρίζουν την ύπαρξη εμβολίου και θεραπείας για την ηπατίτιδα Β, ενώ σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων δεν γνωρίζει καθόλου αν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για την ηπατίτιδα C και το HIV/AIDS.

o    Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης κυρίως για τις ηπατίτιδες Β και C σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

o    Η συνεχής παρέμβαση είναι σημείο-κλειδί για την εγκυρότερη ενημέρωση του νεανικού πληθυσμού σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

o    Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε ενημερωτικές δράσεις αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας.