Οι «Εξαρτήσεις» του ΚΕΘΕΑ στο ISAGE


Η Επιτροπή Ανάδειξης υποψηφίων του ISAGE ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εκλογής των νέων μελών του ΔΣ του για την επόμενη διετία. Μεταξύ αυτών εκπροσωπείται για δεύτερη φορά και το ΚΕΘΕΑ με το επιστημονικό του περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ.  Η επιστημονική περιοδική έκδοση του ΚΕΘΕΑ με κριτές (peer reviewed) εκδίδονται από το 2002 σε συνεργασία με το διεθνές περιοδικό Addiction. Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα ελλήνων ειδικών βασισμένα σε πρωτογενή έρευνα, καθώς και μεταφράσεις επιλεγμένων διεθνών μελετών και είναι ενταγμένο στο Scopus, τη μεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση δεδομένων επιστημονικής αρθρογραφίας που αξιολογείται από ομοτίμους. Τα τεύχη του περιοδικού είναι προσβάσιμα εδώ.

Το ISAGE ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το 2001. Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε εκδότες και προσωπικό περιοδικών καθώς και συγγραφείς και κριτικούς από τον χώρο των εξαρτήσεων. Διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια, και μέσω διαδικτυακού και έντυπου υλικού προσφέρει καθοδήγηση σε ζητήματα δεοντολογίας, καθώς και πρότυπα εκδόσεων. Το ISAGE υποστηρίζει περιοδικά που εκδίδονται σε γλώσσες εκτός της αγγλικής, καθώς και αυτά του αναπτυσσόμενου κόσμου.