Εκπαίδευση στις εξαρτήσεις για το προσωπικό του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου


Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το προσωπικό του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ. Στόχος του προγράμματος, με θέμα : «Η έγκαιρη παρέμβαση σε παραβατικές  και εξαρτητικές συμπεριφορές», είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων του Ιδρύματος για τις εξαρτήσεις, τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης καθώς και η εκπαίδευσή τους στη διαχείριση περιστατικών χρήσης ουσιών και άλλων παραβατικών συμπεριφορών .

  • Πιο αναλυτικά η θεματολογία  που προβλέπεται να καλυφθεί κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού είναι η παρακάτω:
  • Οι  εξαρτησιογόνες ουσίες, η αιτιολογία των εξαρτητικών συμπεριφορών και τα στάδια της διαδρομής της εξάρτησης
  • Παράγοντες εφηβικής παραβατικότητας
  • Προστατευτικοί παράγοντες για τη χρήση
  • Ο κύκλος της αλλαγής του εξαρτημένου και οι δυνατότητες κινητοποίησης του προς την θεραπεία.
  • Διαχείριση  περιστατικών (case studies)
  • Ο ρόλος των επαγγελματιών στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση σε προβληματικές συμπεριφορές στο πλαίσιο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων.
  • Ενισχυτικοί και υποστηρικτικοί παράγοντες για τη λειτουργία του συστήματος.

Το σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν 44 επαγγελματίες πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ από τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου ως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου.