Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ


Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ έχει αναλάβει την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον τομέα των εξαρτήσεων. Η συνεργασία του θεραπευτικού προγράμματος με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ξεκίνησε το 2014 με εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών σε θέματα εξαρτήσεων από στελέχη του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.