Εκπαίδευση καθηγητών από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ


Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ξεκίνησε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Μαγνησίας και Σποράδων για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των καθηγητών σε θέματα εξαρτήσεων. Στόχος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών στους εφήβους. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες αναφοράς μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ενημέρωση σε θέματα τοξικοεξάρτησης, όπως η χρήση ουσιών και η εφηβεία, οι αιτιολογικοί παράγοντες της εξάρτησης, ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, οι βασικές αρχές στην υποστήριξη των χρηστών,  καλές πρακτικές προσέγγισης και αντιμετώπισης περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον κ.ά. Βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και ομάδες εργασίας σχεδίων δράσης θα αποτελέσουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία του προγράμματος.

Τα σεμινάρια-εργαστήρια υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας και Σποράδων και υποστηρίζονται από τον Σύλλογο Οικογένειας, Φίλων και Εθελοντών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.

Για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα συνεχιστεί επίσης η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» με εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών σε θέματα εξαρτήσεων.