Εκπαίδευση διερμηνέων προσφύγων από το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ


Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ0Μ), με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη προσφύγων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης. Το θεραπευτικό πρόγραμμα διοργάνωσε διαδικτυακά ενημερωτική και εκπαιδευτική συνάντηση για διερμηνείς-διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές που απασχολούνται σε διάφορες δομές του ΔΟΜ.

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευσή των διερμηνέων είναι σημαντική για την αποτελεσματική θεραπευτική υποστήριξη των προσφύγων, καθώς οι πρώτοι συνοδεύουν τους πρόσφυγες στις θεραπευτικές συνεδρίες και αποτελούν συντελεστές της θεραπευτικής διαδικασίας και σχέσης. Στη διάρκεια της συνάντησης οι διερμηνείς είχαν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα όπως οι αρχές της αλληλοβοήθειας και της αυτοβοήθειας, η ορολογία της εξάρτησης και ο θεραπευτικός διάλογος. ​