Εκατοντάδες αποδέκτες στο πρόγραμμα διπλής διάγνωσης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ


Τετρακόσιοι είκοσι έξι (426) συμπολίτες μας βρήκαν ολοκληρωμένη υποστήριξη στο νέο πρόγραμμα διπλής διάγνωσης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην Αθήνα κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή στη μονάδα υποδηλώνει το μέγεθος της ανάγκης για ανάλογες υπηρεσίες, οι οποίες σπανίζουν στη χώρα μας.

Ο όρος «διπλή διάγνωση» ή «ψυχιατρική συννοσηρότητα» δηλώνει ότι η κατάχρηση ή η εξάρτηση συνυπάρχει με ψυχιατρικά προβλήματα. Έρευνες δείχνουν ότι το 50% των ατόμων με πρόβλημα κατάχρησης από ουσίες ή εξάρτηση από αυτές θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή ψυχιατρική διαταραχή, και αντιστρόφως.

 

Οι άνθρωποι με διπλή διάγνωση αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες: χρειάζονται περισσότερες νοσηλείες, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ιατρικών προβλημάτων, εμπλοκής με τον νόμο, αστεγίας και αυτοκτονίας. Επιπλέον, είναι διπλά στιγματισμένοι.

Η αποτελεσματικότερη μορφή θεραπείας για τη διπλή διάγνωση είναι η ολιστική προσέγγιση: Να αντιμετωπίζονται συγχρόνως από την ίδια θεραπευτική ομάδα τόσο τα προβλήματα ψυχικής υγείας όσο και η κατάχρηση/εξάρτηση. Η σπανιότητα αυτού του είδους υπηρεσιών στη χώρα μας επιδεινώνει τα προβλήματα και μεγαλώνει την ταλαιπωρία των ανθρώπων με διπλή διάγνωση, καθώς και του περιβάλλοντός τους.

Η Μονάδα Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ συμβάλει στο να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία αυτή, προσφέροντας  έναν χώρο ολοκληρωμένης υποστήριξης και αποδοχής για ανθρώπους με διπλή διάγνωση στην Αττική. Στη Μονάδα πραγματοποιούνται αξιολόγηση των προβλημάτων διπλής διάγνωσης, ψυχιατρική εκτίμηση, φαρμακευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση, ατομική και ομαδική θεραπευτική υποστήριξη και ομαδικές δραστηριότητες. Συγχρόνως, η Μονάδα υποστηρίζει το στενό περιβάλλον των άμεσα ενδιαφερόμενων και έχει δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών με δομές και επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η Μονάδα Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020. Στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κρήτης 2014-2020 και Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 αντίστοιχα, έχουν επίσης δημιουργηθεί από το ΚΕΘΕΑ Μονάδες Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ρεπορτάζ της Πέννυς Μπουλούτζα στην “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” με τίτλο “ Ο Γολγοθάς των ατόμων με εξαρτήσεις και ψυχιατρικά προβλήματα και το έργο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ“.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΕΑ:

Αθήνα (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ)
Εμ. Μπενάκη 84, 106 81 Αθήνα, τ. 210  3301157-9, εσωτ. 219, e-mail: diplidiagnosi@kethea-exelixis.gr

Ηράκλειο Κρήτης (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ)
Σμπώκου 6, 713 06  Ηράκλειο Κρήτης (1ος όροφος), τ.: 2810322708, e-mail: psysyn@kethea-ariadni.gr

Θεσσαλονίκη (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ)
Ευριπίδου 16,  546 34 Θεσσαλονίκη, τ. 2310 2310 215595, e-mail: dd@kethea-ithaki.gr