Εγκαινιάστηκε η νέα Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ


Ξεκίνησε την 1η Μαρτίου η λειτουργία της νέας Δομής Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον Βόλο. Η δομή απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική/αντικοινωνική συμπεριφορά, καθώς και στις οικογένειές τους. Εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ είναι το μοναδικό θεραπευτικό πρόγραμμα στη Θεσσαλία που υποστηρίζει έφηβους και νεαρούς ενήλικες με εξαρτητική συμπεριφορά. Στόχος της νέας δομής είναι να διευρύνει την παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον συγκεκριμένο πληθυσμό, ενισχύοντας την ομάδα του επιστημονικού του προσωπικού, αναπτύσσοντας νέα θεραπευτικά εργαλεία και τεχνικές και αξιοποιώντας νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Με τον τρόπο αυτόν θα καλυφθούν πληρέστερα οι ανάγκες μιας πληθυσμιακής ομάδας που, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πλήττεται σημαντικά. Το γεγονός αυτό καταδεικνύεται τόσο από όλες τις πρόσφατες έρευνες σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, όσο και από τα πολλά αιτήματα υποστήριξης προς το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ από διάφορους φορείς, υπηρεσίες και οικογένειες. Ενδεικτικά, στη διάρκεια του 2020 και παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω του COVID-19, έλαβαν από το πρόγραμμα υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας 177 άτομα (έφηβοι και γονείς εφήβων), ενώ 1.833 άτομα συμμετείχαν στις δράσεις πρόληψης του προγράμματος.

Η νέα μονάδα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικό λειτουργό και ειδικούς θεραπευτές (απόφοιτους αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων).

Οι υπηρεσίες και δράσεις της δομής στεγάζονται στο υφιστάμενο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην οδό Γεωργίου Καρτάλη 48, καθώς και σε κτίριο που έχει μισθωθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν στο κέντρο του Βόλου, Δημητριάδος και Μπόρελ 14. Στα δύο αυτά κτίρια έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες για τη διαμόρφωση των χώρων και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΣΠΑ , ενώ το προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί και ο απαραίτητος εξοπλισμός τους.

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ελπίζει ότι και η νέα αυτή δομή, που αναπτύσσεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα έχει θετική ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, καλύπτοντας τις ανάγκες της, όπως και τις ανάγκες εφήβων και οικογενειών πιο απομακρυσμένων περιοχών που θα έχουν πλέον τη συνδυασμένη δυνατότητα υποστήριξης και φιλοξενίας.