Ευχαριστούμε


Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, εταιρεία κοινωνικής προσφοράς ελληνικού εφοπλισμού, ανταποκρινόμενη θετικά για άλλη μία φορά στο αίτημα του ΚΕΘΕΑ, θα καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών θέρμανσης του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, στην Λάρισα και στα Τρίκαλα. Η θέρμανση των μελών που φιλοξενούνται στις δομές του ΚΕΘΕΑ έχουν σημαντικό κόστος για τον οργανισμό, και κάθε σχετική εμπράγματη δωρεά είναι πολύτιμη.